AKCIE 2012 Valné zhromaždenie 2012 Made by SMsoft, s.r.o. Valné zhromaždenie 2005 Profesné stretnutie logistov - Tatry 2006 Konferencia Logistika - Bratislava 2007 Profesné stretnutie logistov 2012